Служебна бележка за осигурителен стаж  Служебна бележка за осигурителен стаж

* Когато осигурителният стаж през 6-те последователни календарни месеци, предхождащи месеца на издаване на документа е зачетен изцяло на основание чл. 9, ал. 2 КСО, останалите данни не се попълват

** Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 КСО имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само ако са получили възнагражденията си за периода.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 92.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020