Служебна бележка за получени доходи  Служебна бележка за получени доходи

Забележки: 1. Част I се попълва от всички работодатели, вкл. при прекратяване на трудовото правоотношение през течение на годината.
2. Част II се попълва само от работодател, който към 31.12.2007 г. е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.
3. Лицата, които подават годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ прилагат служебната бележка към декларацията. В този случай, данъкът на ред 17 от Част II или данъкът на ред 5 от Част I, ако Част II не е попълнена, се посочва като авансово удържан/внесен данък в Приложение 1 на годишната данъчна декларация.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 38.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020