Служебна бележка по чл.45 ал.4. Прилага се към годишната данъчна декларация на наемодателя и служат за удостоверяване на платения авансово данък  Служебна бележка по чл.45 ал.4. Прилага се към годишната данъчна декларация на наемодателя и служат за удостоверяване на платения авансово данък

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. На основание чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от стопанска дейност, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 от същия закон сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.
2. Служебната бележка се издава в два екземпляра и се връчва на лицето при удържането на данъка и осигурителните вноски. Единият екземпляр се прилага към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Другият екземпляр се съхранява от лицето за установяване на осигурителния доход при ползване на осигурителни права.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 62.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020