Указание относно прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой Указание относно прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой

Указание относно прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой
Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за Националната агенция за приходите.
Целта на това указание е да внесе допълнителна яснота за единното прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ) от органите на Националната агенция за приходите.
I. Териториален обхват...


doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 430 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020