Указание №20-00-53/21.02.2011 г. относно действията на органите по приходите при декларирана вътреобщностната доставка /ВОД/ Указание №20-00-53/21.02.2011 г. относно действията на органите по приходите при декларирана вътреобщностната доставка /ВОД/

В настоящото указание на основание чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Закона за националната агенция за приходите се дават насоки за действия на органите по приходите, когато при осъществяване на производства по повод извършени от задълженото лице ВОД се установи, че стоките - предмет на ВОД, не са транспортирани до друга държава членка. Следва обаче да се има предвид, че тези насоки не са изчерпателни и органите по приходите не следва да се ограничават единствено в установяване на описаните в настоящото становище факти и обстоятелства, а и да следят за проявлението на нови, необхванати до момента такива.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 81.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020