Указание №20-00-95/04.04.2011 г. относно: освобождаване от корпоративен данък, данъци върху доходите и от ДДС на изпълнители и подизпълнители по договори за доставка на услуги и стоки, предназначени за официални нужди на въоръжените сили на САЩ Указание №20-00-95/04.04.2011 г. относно: освобождаване от корпоративен данък, данъци върху доходите и от ДДС на изпълнители и подизпълнители по договори за доставка на услуги и стоки, предназначени за официални нужди на въоръжените сили на САЩ

Указание №20-00-95/04.04.2011 г. относно: освобождаване от корпоративен данък, данъци върху доходите и от ДДС на изпълнители и подизпълнители по договори за доставка на услуги и стоки, предназначени за официални нужди на въоръжените сили на САЩ

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 502 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020