Указание относно документиране на доставки на стоки и услуги по приложение № 2 към глава 19 а от ЗДДС Указание относно документиране на доставки на стоки и услуги по приложение № 2 към глава 19 "а" от ЗДДС

Указание относно документиране на доставки на стоки и услуги по приложение № 2 към глава 19 "а" от ЗДДС

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 63,2 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020