Указание с № 24-00-23/ 04.04.07г. относно: Уеднаквяване на практиката по прилагане на разпоредбите на чл.107, т. 4, б.а от ЗДДС в случаите на неприключили към влизането му в сила производства по прекратяване на юридическото лице - търговец в ликвидация Указание с № 24-00-23/ 04.04.07г. относно: Уеднаквяване на практиката по прилагане на разпоредбите на чл.107, т. 4, б."а" от ЗДДС в случаите на неприключили към влизането му в сила производства по прекратяване на юридическото лице - търговец в ликвидация

Указание с № 24-00-23/ 04.04.07г. относно: Уеднаквяване на практиката по прилагане на разпоредбите на чл.107, т. 4, б."а" от ЗДДС в случаите на неприключили към влизането му в сила производства по прекратяване на юридическото лице - търговец в ликвидация

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 79.9 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020