Становище на МФ с № 93-04-77/ 17.04.07г. относно: данъчно третиране по ЗДДС на доставките на стоки или услуги във връзка с приватизационни сделки по чл.1, ал.2 от закона приватизацията и следприватизационен контрол Становище на МФ с № 93-04-77/ 17.04.07г. относно: данъчно третиране по ЗДДС на доставките на стоки или услуги във връзка с приватизационни сделки по чл.1, ал.2 от закона приватизацията и следприватизационен контрол

Становище на МФ с № 93-04-77/ 17.04.07г. относно: данъчно третиране по ЗДДС на доставките на стоки или услуги във връзка с приватизационни сделки по чл.1, ал.2 от закона приватизацията и следприватизационен контрол

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 290 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020