Указание за създаване на единна практика за прилагане на ЗДДС и Правилника за прилагането му за издаването на идентификационен номер по чл.94, ал.2 от ЗДДС Указание за създаване на единна практика за прилагане на ЗДДС и Правилника за прилагането му за издаването на идентификационен номер по чл.94, ал.2 от ЗДДС

Указание за създаване на единна практика за прилагане на ЗДДС и Правилника за прилагането му за издаването на идентификационен номер по чл.94, ал.2 от ЗДДС

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 145 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020