Указание с № 24-00-37/04.07.07 относно: Уеднаквяване на практиката по прилагане разпоредбите на ЗДДС относно признаване право на приспадане на данъчен кредит за налични активи към датата на регистрация на лицата във връзка със съставянето, подаването и отразяването в дневника за покупки на регистрационния опис Указание с № 24-00-37/04.07.07 относно: Уеднаквяване на практиката по прилагане разпоредбите на ЗДДС относно признаване право на приспадане на данъчен кредит за налични активи към датата на регистрация на лицата във връзка със съставянето, подаването и отразяването в дневника за покупки на регистрационния опис

Указание с № 24-00-37/04.07.07 относно: Уеднаквяване на практиката по прилагане разпоредбите на ЗДДС относно признаване право на приспадане на данъчен кредит за налични активи към датата на регистрация на лицата във връзка със съставянето, подаването и отразяването в дневника за покупки на регистрационния опис

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 136 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020