Указание относно: Данъчно третиране за целите на ЗДДС на предоставената на тютюнопроизводителите целева парична подкрепа за изкупуване на тютюн в рамките на минималните изкупни цени на тютюн Указание относно: Данъчно третиране за целите на ЗДДС на предоставената на тютюнопроизводителите целева парична подкрепа за изкупуване на тютюн в рамките на минималните изкупни цени на тютюн

Указание относно: Данъчно третиране за целите на ЗДДС на предоставената на тютюнопроизводителите целева парична подкрепа за изкупуване на тютюн в рамките на минималните изкупни цени на тютюн

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 107 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020