Указание относно: Данъчно третиране на доставки, свързани със земя и сгради и вещни права върху тях по ЗДДС в сила от 1 януари 2007г Указание относно: Данъчно третиране на доставки, свързани със земя и сгради и вещни права върху тях по ЗДДС в сила от 1 януари 2007г

Указание относно: Данъчно третиране на доставки, свързани със земя и сгради и вещни права върху тях по ЗДДС в сила от 1 януари 2007г

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 1.41 MB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020