Указание с № 24-00-47 от 08.11.2007 г. относно: Прилагане разпоредбата на чл. 72 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка със запитвания на органи по приходите и задължени лица, както и наличиета на противоречива съдебна практика Указание с № 24-00-47 от 08.11.2007 г. относно: Прилагане разпоредбата на чл. 72 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка със запитвания на органи по приходите и задължени лица, както и наличиета на противоречива съдебна практика

Указание с № 24-00-47 от 08.11.2007 г. относно: Прилагане разпоредбата на чл. 72 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка със запитвания на органи по приходите и задължени лица, както и наличиета на противоречива съдебна практика

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 192 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020