Становище №04-19-1012/17.12.2007 г. относно: изключване на доставките на дълготрайни материали и нематериални активи, използвани за дейността на лицето при определяне на облагаемия оборот във връзка със задължителната регистрация по чл.96, ал.1, от ЗДДС Становище №04-19-1012/17.12.2007 г. относно: изключване на доставките на дълготрайни материали и нематериални активи, използвани за дейността на лицето при определяне на облагаемия оборот във връзка със задължителната регистрация по чл.96, ал.1, от ЗДДС

Становище №04-19-1012/17.12.2007 г. относно: изключване на доставките на дълготрайни материали и нематериални активи, използвани за дейността на лицето при определяне на облагаемия оборот във връзка със задължителната регистрация по чл.96, ал.1, от ЗДДС

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 135 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020