Указание № УК -5/26.10.2010 г. на МФ относно данъчното третиране по реда на ЗДДС на доставка на услуга, свързана с образование, предоставяна от български детски градини и училища с чуждестранно участие и чуждестранни детски градини и училища Указание № УК -5/26.10.2010 г. на МФ относно данъчното третиране по реда на ЗДДС на доставка на услуга, свързана с образование, предоставяна от български детски градини и училища с чуждестранно участие и чуждестранни детски градини и училища

Указание № УК -5/26.10.2010 г. на МФ относно данъчното третиране по реда на ЗДДС на доставка на услуга, свързана с образование, предоставяна от български детски градини и училища с чуждестранно участие и чуждестранни детски градини и училища

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 149 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020