Указание № 26-00-329/ 22.04.2010 г. относно прилагането на ЗДДС, за стоки и услуги, предназначени за въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове Указание № 26-00-329/ 22.04.2010 г. относно прилагането на ЗДДС, за стоки и услуги, предназначени за въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове

Указание № 26-00-329/ 22.04.2010 г. относно прилагането на ЗДДС, за стоки и услуги, предназначени за въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 200 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020