Указание №04-19-744/22.12.09 относно: данъчно третиране по ЗДДС на заложени вещи в заложни къщи и регистриране и отчитане на продажбите по реда на Наредба Н-18 Указание №04-19-744/22.12.09 относно: данъчно третиране по ЗДДС на заложени вещи в заложни къщи и регистриране и отчитане на продажбите по реда на Наредба Н-18

Указание №04-19-744/22.12.09 относно: данъчно третиране по ЗДДС на заложени вещи в заложни къщи и регистриране и отчитане на продажбите по реда на Наредба Н-18

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 343 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020