Указание №24-00-9/30.06.2009 г. относно прилагането на чл. 177 от ЗДДС (възникване на задължение за едно регистрирано лице да заплати задължението за ДДС на друго регистрирано лице) Указание №24-00-9/30.06.2009 г. относно прилагането на чл. 177 от ЗДДС (възникване на задължение за едно регистрирано лице да заплати задължението за ДДС на друго регистрирано лице)

Указание №24-00-9/30.06.2009 г. относно прилагането на чл. 177 от ЗДДС (възникване на задължение за едно регистрирано лице да заплати задължението за ДДС на друго регистрирано лице)

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 930 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020