Указание №91-00-241/04.06.09 относно: правна регламентация на вътреобщностното придобиване /ВОП/ по чл. 13 и ал. 6 от ЗДДС Указание №91-00-241/04.06.09 относно: правна регламентация на вътреобщностното придобиване /ВОП/ по чл. 13 и ал. 6 от ЗДДС

Указание №91-00-241/04.06.09 относно: правна регламентация на вътреобщностното придобиване /ВОП/ по чл. 13 и ал. 6 от ЗДДС

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 1.58 MB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020