Указание №06-00-3/14.05.2009 г. относно данъчно третиране по ЗДДС при делба на съсобствени недвижими имоти между държавата и физически или юридически лица Указание №06-00-3/14.05.2009 г. относно данъчно третиране по ЗДДС при делба на съсобствени недвижими имоти между държавата и физически или юридически лица

Указание №06-00-3/14.05.2009 г. относно данъчно третиране по ЗДДС при делба на съсобствени недвижими имоти между държавата и физически или юридически лица

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 159 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020