Указание №24-31-134/20.03.09 относно: уеднаквяване на практиката по прилагане на разпоредбите на чл. 107, т.4, б. Указание №24-31-134/20.03.09 относно: уеднаквяване на практиката по прилагане на разпоредбите на чл. 107, т.4, б."а" от ЗДДС и последващата регистрация и дерегистрация на лицата

Указание №24-31-134/20.03.09 относно: уеднаквяване на практиката по прилагане на разпоредбите на чл. 107, т.4, б."а" от ЗДДС и последващата регистрация и дерегистрация на лицата

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 266 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020