Указание № 91-00-58/12.02.2009 г. относно: право на приспадане на данъчен кредит за платен данък върху добавената стойност за осъществен внос, във връзка с Правилника за изменение и допълнение на ППЗДДС, в сила от 01.01.2009г Указание № 91-00-58/12.02.2009 г. относно: право на приспадане на данъчен кредит за платен данък върху добавената стойност за осъществен внос, във връзка с Правилника за изменение и допълнение на ППЗДДС, в сила от 01.01.2009г

Указание № 91-00-58/12.02.2009 г. относно: право на приспадане на данъчен кредит за платен данък върху добавената стойност за осъществен внос, във връзка с Правилника за изменение и допълнение на ППЗДДС, в сила от 01.01.2009г

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 371 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020