Указание №91-00-39/22.01.09 относно вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчнозадължените лица, с оглед измененията и допълненията на ЗДДС - чл. 6, ал. 3, т. 3 от закона Указание №91-00-39/22.01.09 относно вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчнозадължените лица, с оглед измененията и допълненията на ЗДДС - чл. 6, ал. 3, т. 3 от закона

Указание №91-00-39/22.01.09 относно вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчнозадължените лица, с оглед измененията и допълненията на ЗДДС - чл. 6, ал. 3, т. 3 от закона

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 227 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020