Указание №91-00-281/15.09.2008 относно Прилагането на освобождаване от данък върху добавената стойност за официални нужди, предвидено в Споразумението между правителството на Р България и Правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната Указание №91-00-281/15.09.2008 относно Прилагането на освобождаване от данък върху добавената стойност за официални нужди, предвидено в Споразумението между правителството на Р България и Правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната

Указание №91-00-281/15.09.2008 относно Прилагането на освобождаване от данък върху добавената стойност за официални нужди, предвидено в Споразумението между правителството на Р България и Правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 165 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020