Указание №24-00-12/23.06.2008 относно данъчното третиране по ЗДДС на случаите на отразяване на протокол по чл.117 от ЗДДС в данъчен период, различен от данъчния период, в който е следвало да бъде отразен съгласно ЗДДС Указание №24-00-12/23.06.2008 относно данъчното третиране по ЗДДС на случаите на отразяване на протокол по чл.117 от ЗДДС в данъчен период, различен от данъчния период, в който е следвало да бъде отразен съгласно ЗДДС

Указание №24-00-12/23.06.2008 относно данъчното третиране по ЗДДС на случаите на отразяване на протокол по чл.117 от ЗДДС в данъчен период, различен от данъчния период, в който е следвало да бъде отразен съгласно ЗДДС

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 377 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020