Указание №91-00-114/18.04.2008г. относно: съдържанието на понятието основна дейност за целите на чл. 96 от ЗДДС Указание №91-00-114/18.04.2008г. относно: съдържанието на понятието "основна дейност" за целите на чл. 96 от ЗДДС

Указание №91-00-114/18.04.2008г. относно: съдържанието на понятието "основна дейност" за целите на чл. 96 от ЗДДС

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 117 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020