Указание №24-00-5/28.03.2008 относно: извършване на проверки за регистрация по ЗДДС по повод текста на чл.176а и 176б от ЗДДС Указание №24-00-5/28.03.2008 относно: извършване на проверки за регистрация по ЗДДС по повод текста на чл.176а и 176б от ЗДДС

Указание №24-00-5/28.03.2008 относно: извършване на проверки за регистрация по ЗДДС по повод текста на чл.176а и 176б от ЗДДС

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 217 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020