Указание №24-00-1/14.01.2008г и Указание №24-00-4/10.03.2008 относно: прилагането на новите ал. 8-10 на чл.92 от ЗДДС, за възстановяването на ДДС в хода на висящо производство по ревизия Указание №24-00-1/14.01.2008г и Указание №24-00-4/10.03.2008 относно: прилагането на новите ал. 8-10 на чл.92 от ЗДДС, за възстановяването на ДДС в хода на висящо производство по ревизия

Указание №24-00-1/14.01.2008г и Указание №24-00-4/10.03.2008 относно: прилагането на новите ал. 8-10 на чл.92 от ЗДДС, за възстановяването на ДДС в хода на висящо производство по ревизия

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 528 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020