Указание №44-00-28/17.12.2007 г. относно: Удостоверяване на наличие на обстоятелства за доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Общността по чл.28, т.1 и 2 от ЗДДС Указание №44-00-28/17.12.2007 г. относно: Удостоверяване на наличие на обстоятелства за доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Общността по чл.28, т.1 и 2 от ЗДДС

Указание №44-00-28/17.12.2007 г. относно: Удостоверяване на наличие на обстоятелства за доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Общността по чл.28, т.1 и 2 от ЗДДС

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 109 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020