Становище № 24-00-4/25.07.11 г. относно прилагането на ДОПК Становище № 24-00-4/25.07.11 г. относно прилагането на ДОПК

Настоящето становище се издава на основание чл. 10, ал.1, т.10 от ЗНАП и целта му е да даде разяснения във връзка с измененията на чл. 122 от ДОПК, действието на новата разпоредба на чл. 124а от ДОПК и прилагането на указание № 24-00-1/ 08.01.2009 г. на изпълнителния директор на НАП.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 94.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020