Указание №24-00-10/30-06-09 относно: прилагането на ДОПК (чл.19, ал.1) в случаите , когато не е подадена декларация за целите на данъчното облагане или задължителното осигуряване за дейността на задължени юридически лица Указание №24-00-10/30-06-09 относно: прилагането на ДОПК (чл.19, ал.1) в случаите , когато не е подадена декларация за целите на данъчното облагане или задължителното осигуряване за дейността на задължени юридически лица

Указание №24-00-10/30-06-09 относно: прилагането на ДОПК (чл.19, ал.1) в случаите , когато не е подадена декларация за целите на данъчното облагане или задължителното осигуряване за дейността на задължени юридически лица

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 343 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020