Указание №24-32-99/05.06.2009 г. относно: обезпечаване на задълженията при възлагане на повторни ревизии по реда на чл. 155, ал. 4, т.1 и т.2 от ДОПК Указание №24-32-99/05.06.2009 г. относно: обезпечаване на задълженията при възлагане на повторни ревизии по реда на чл. 155, ал. 4, т.1 и т.2 от ДОПК

Указание №24-32-99/05.06.2009 г. относно: обезпечаване на задълженията при възлагане на повторни ревизии по реда на чл. 155, ал. 4, т.1 и т.2 от ДОПК

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 84 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020