Указание №24-00-1/08.01.2009 г. относно действията на органите по приходите в ревизионния процес, когато производството се осъществява по реда на чл. 122 от ДОПК Указание №24-00-1/08.01.2009 г. относно действията на органите по приходите в ревизионния процес, когато производството се осъществява по реда на чл. 122 от ДОПК

Настоящето указание се издава на основание чл.10, ал. 1, т. 4 от ЗНАП и целта му е да даде методика и разясни действията на органите по приходите в ревизионния процес, когато производството се осъществява по реда на чл. 122 от ДОПК.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 188 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020