Писмо №24-15-356/17.10.2008г. относно предприемане на действия в случаите, когато ревизионен акт е обявен за нищожен от съда поради издаден АПВ /ДАПВ/ за същите периоди Писмо №24-15-356/17.10.2008г. относно предприемане на действия в случаите, когато ревизионен акт е обявен за нищожен от съда поради издаден АПВ /ДАПВ/ за същите периоди

Писмо №24-15-356/17.10.2008г. относно предприемане на действия в случаите, когато ревизионен акт е обявен за нищожен от съда поради издаден АПВ /ДАПВ/ за същите периоди

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 105 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020