Указание №24-00-17/22.08.08г. относно: Дължими осигурителни вноски и данъчно третиране на възнагражденията, изплащани от съда на свидетели и особени представители по реда на Гражданско - процесуалния кодекс Указание №24-00-17/22.08.08г. относно: Дължими осигурителни вноски и данъчно третиране на възнагражденията, изплащани от съда на свидетели и особени представители по реда на Гражданско - процесуалния кодекс

Указание №24-00-17/22.08.08г. относно: Дължими осигурителни вноски и данъчно третиране на възнагражденията, изплащани от съда на свидетели и особени представители по реда на Гражданско - процесуалния кодекс

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 250 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020