Указание №91-00-153/22.05.2008г. относно прилагането на чл. 66 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица Указание №91-00-153/22.05.2008г. относно прилагането на чл. 66 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Указание №91-00-153/22.05.2008г. относно прилагането на чл. 66 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 144 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020