Указание №24-00-9/18.04.2008г. относно: данъчното облагане и задължителното осигуряване при т.нар. договори за осигуряване на персонала Указание №24-00-9/18.04.2008г. относно: данъчното облагане и задължителното осигуряване при т.нар. договори за осигуряване на персонала

На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от ЗНАП и във връзка с множество запитвания от страна на задължени лица и органи по приходите и с оглед уеднаквяване практиката на органите по приходите относно данъчното третиране и внасянето на осигурителни вноски при сключени трудови договори с едно лице, когато трудът се полага за друго лице, изразявам следното становище.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 201 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020