Указание №24-00-7/11.04.2008г. относно прилагането на чл.29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица Указание №24-00-7/11.04.2008г. относно прилагането на чл.29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Указание №24-00-7/11.04.2008г. относно прилагането на чл.29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 164 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020