Указание относно: Прилагане на чл.42 от ЗДДФЛ при определянето на авансовия данък за възнаграждения по трудови правоотношения, начислени за съответните месеци на 2007 г., изплатени след 1 януари 2008 година Указание относно: Прилагане на чл.42 от ЗДДФЛ при определянето на авансовия данък за възнаграждения по трудови правоотношения, начислени за съответните месеци на 2007 г., изплатени след 1 януари 2008 година

Указание относно: Прилагане на чл.42 от ЗДДФЛ при определянето на авансовия данък за възнаграждения по трудови правоотношения, начислени за съответните месеци на 2007 г., изплатени след 1 януари 2008 година

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 53.4 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020