Указание №91-00-237/02.06.2009 относно: определянето на дърводобива като производствена дейност за целите на прилагането на чл. 61д (отм.), съответно чл. 184 от ЗКПО Указание №91-00-237/02.06.2009 относно: определянето на дърводобива като производствена дейност за целите на прилагането на чл. 61д (отм.), съответно чл. 184 от ЗКПО

Указание №91-00-237/02.06.2009 относно: определянето на дърводобива като производствена дейност за целите на прилагането на чл. 61д (отм.), съответно чл. 184 от ЗКПО

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 177 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020