Указание №04-19-247/25.03.09 относно: прилагане на §1, т.15 от Допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството относно предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност Указание №04-19-247/25.03.09 относно: прилагане на §1, т.15 от Допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството относно предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност

Указание №04-19-247/25.03.09 относно: прилагане на §1, т.15 от Допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството относно предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 46.1 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020