Указание №91-00-335Указание № 24-00-4/17.01.07 относно установяване на административни нарушения на ЗДДС и на Наредба № Н-18/13.12.2006г. на Министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Указание №91-00-335Указание № 24-00-4/17.01.07 относно установяване на административни нарушения на ЗДДС и на Наредба № Н-18/13.12.2006г. на Министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Указание №91-00-335Указание № 24-00-4/17.01.07 относно установяване на административни нарушения на ЗДДС и на Наредба № Н-18/13.12.2006г. на Министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 67.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020