Указание № 20-00-15/12.01.2011 г. относно прилагането на Наредба Н-18/2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (задължителното установяване на дистанционна връзка с НАП) Указание № 20-00-15/12.01.2011 г. относно прилагането на Наредба Н-18/2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (задължителното установяване на дистанционна връзка с НАП)

Във връзка с обнародваната в ДВ., бр. 49 от 29.06.2010 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18/2006 г за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства с оглед единното прилагане на данъчното законодателство, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 67.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020