Указания за попълване на Декларация образец № 3 Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет за 2013г. Указания за попълване на Декларация образец № 3 Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет за 2013г.

1. Код корекция:
- попълва се буква „К", когато се подава декларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация; с код корекция „К" не се коригират данните в т. 2, 3, 4, 5 и 6 от декларацията

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 45.5 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020