Указания за попълване на Декларация образец № 5 Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски Указания за попълване на Декларация образец № 5 Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски

1. Код корекция:
- попълва се буква „К", когато се подава декларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация; с код корекция „К" не се коригират данните в т. 2, 3, 10, 12, 13 и 14 от декларацията

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 46.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020