Дейност по занятие, чл. 96 ЗДДС Дейност по занятие, чл. 96 ЗДДС

Съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 71.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020