Указание относно подаване на декларация и внасяне на авансово удържан данък за доходи от наем, начислени/изплатени през м. декември 2012 г. съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Указание относно подаване на декларация и внасяне на авансово удържан данък за доходи от наем, начислени/изплатени през м. декември 2012 г. съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Относно: подаване на декларация и внасяне на авансово удържан данък за доходи от наем, начислени/изплатени през м. декември 2012 г. съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 52.5 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020