Въвеждане на единна сметка за плащане на данъци и осигуровки Въвеждане на единна сметка за плащане на данъци и осигуровки

В запитването, във връзка със задължение на дружеството по подадена справка - декларация по ЗДДС от ..2011г. се поставят следните въпроси

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 69.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020