ЗДДС и износ от друга държава членка ЗДДС и износ от друга държава членка

Относно: приложение на чл. 28 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите, когато българско дружество изпраща или превозва стоката си до друга държава членка, в която пред съответното компетентно митническо учреждение на износа представя митническата си декларация за износ на стоката

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 58.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020